AJAR

AJAR, Pengajaran, Pelajaran; Hukuman. — Ajare tä bahalap bewäi, pengajarannya sangat bagus. — Majar, hajar dengan, mengajar, memberi pelajaran; menegur, menghukum, memukul. Ajar iä ombeombet, hukum dia dengan benar. — Majar lauk, mengajar ikan, yaitu menarik ikan yang duduk di kail dari air dengan perlahan, memberinya sedikit ruang lagi jika terlalu liar. — Hajar, saling mengajar, dll. llahajar, hajahajar, saling mengajar sesuatu. — Haajaajar, sering, terus-menerus mengajar, dll. — Bajar, (Mangkat.: balajar) sama dengan mangaji, belajar; juga: terpelajar, terdidik, cerdas. Aku bajar intu tä, saya belajar darinya. Olo tä paham bajar, orang itu sangat terdidik, telah banyak belajar. — Tarajar, taraajar, dapat diajar, dihukum, boleh, mungkin; belajar sesuatu yang salah, menggunakan pengajaran dengan cara yang salah. — Pajar, pamajar, orang yang suka mengajar, memiliki kemampuan untuk mengajar. Pajar juga sama dengan ajar, Pengajaran, Pelajaran.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANDOI

ANDOK